Ochrana osobních údajů

Poskytovatel internetového obchodu postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem č. 101/2000 Sb. a podle tohoto zákona budou Vámi poskytnuté osobní údaje chráněny a použity pouze pro Váš obchodní případ a ke zlepšení našich služeb. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním těchto údajů.

Za žádných okolností neposkytneme Vaše osobní údaje v jakékoli formě žádné třetí straně. Vaše osobní údaje se používají výhradně za účelem provedení objednávky a také k provedení nezbytných účetních operací, vystavení dokladu o koupi, identifikace platby bankovním převodem nebo ke správnému a správnému odeslání.

Kupující může nesouhlasit s uvedením svých osobních údajů písemným prohlášením o nesouhlasu. V takovém případě poskytovatel internetového obchodu tyto údaje z databáze v nezbytném rozsahu odstraní.

Prohlášení

Poskytovatel internetového obchodu usiluje o uvedení pouze úplných a správných informací na tomto webu.

Z technických a provozních důvodů však poskytovatel e-shopu nemůže zaručit, že informace uvedené na jeho webových stránkách jsou úplné a absolutní. Poskytovatel proto nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené jednáním prováděným pouze na základě informací uvedených na tomto webu.

Poskytovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změnu, doplnění a opravu informací uvedených na tomto webu.

Pin it